ארגז מסעות אנגלי שנת 1900

E66-10-17-096.jpg
248-5.jpg
248-4.jpg
248-3.jpg
248-2.jpg
E66-10-17-096.jpg
248-5.jpg
248-4.jpg
248-3.jpg
248-2.jpg

ארגז מסעות אנגלי שנת 1900

0.00

רוחב- 84 ס"מ

עומק- 48 ס"מ

גובה- 51 ס"מ

A c.1900 semi domed travelling trunk with lift out tray ( has pencil images of figures verso) the whole of banded painted canvas exterior 33" long 

DK20262017/248

E66-10-17-096

Add To Cart