לשאלות ובירורים ניתן ליצור קשר עם דורית
 050-5663549
doritalloro@gmail.com